Blir byggenæringen salderingsposten?

Blir byggenæringen salderingsposten?

Foto: Arve Brekkhus.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem torsdag ble det ikke uventet varslet en innstramming og flere kutt i statens investeringer fremover.

I forslaget synes det rimelig klart at byggenæringen blir den store salderingsposten for å holde tilbake investeringene i økonomien og for at man skal kunne foreta omprioriteringer i budsjettpostene.
Kilde bygg no