Om Norsk Utleieforening

Norsk Utleieforening (NU) er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr.

Om Norsk Utleieforening

Norsk Utleieforening (NU) er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr.

Norsk Utleieforening vil ivareta medlemmenes felles interesser gjennom å bidra til å fremme forståelse og aksept for ideen om leie av maskiner og utstyr.

Dette skal gjøres gjennom dialog med myndigheter, organisasjoner og leverandører, og gjennom å fremme en ytterligere profesjonalisering av bransjen der nøkkelbegreper er HMS, ytre miljø, kvalitet, etikk og godt omdømme.

For å sikre at dette ivaretas på best mulig måte settes det ned faglige og tverrfaglige utvalg/komiteer etter behov. Herunder behandles særskilte saker for det enkelte medlem og fellessaker for bransjen. Pr. i dag er følgende faggrupper etablert; Personløftere, Brakker og moduler, Varme og tørk, Miljø og klima, Laste og losse.

Norsk Utleieforening (NU) er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og er medlem i European Rental Association (ERA).

Om Norsk Utleieforening

Norsk Utleieforening (NU) er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Vi fremmer bransjens interesser og gir bransjen et kvalitetsstempel.

Om NHO

Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal vi sammen sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

Om NHO Byggenæringen

NHO Byggenæringen er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode som medlem i en av NHO Byggenæringens 15 bransjeorganisasjoner.

Bli medlem!

Bli medlem av Norsk Utleieforening og dra nytte av mange medlemsfordeler! 

For beregning av medlemskontingent for din bedrift, vennligst kontakt vår administrasjon. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt:
  • Jon Eskedal
  • Bransjedirektør
  • Marianne Gussiås
  • Konsulent/Koordinator

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt