Faggrupper

Det er et ønske fra mange av medlemmene at NU koordinerer faggrupper som skal virke for å fremme og utvikle fagfelt/produktområder relatert til utleievirksomhet. Faggruppene skal være høringsinstans for sine fagfelt/produktområder, utarbeide retningslinjer/anbefalinger relatert til HMS/ytre miljø, overvåke krav i lover og forskrifter, anbefale krav til opplæring/kompetanse og utarbeide standarder. Faggruppene avholder møter 4-5 ganger pr. år, eller etter behov.

Faggruppenes mandat:

Mandat for faggruppene:

 • Rapportere til styret i NU
 • Høringsinstans for sitt fagfelt/produktområde
 • Utarbeide retningslinjer/anbefalinger relatert til HMS/ytre miljø for fagfelt/produktområde
 • Overvåke krav i lover og forskrifter for fagfelt/produktområde
 • Anbefale krav til opplæring/kompetanse for fagfelt/produktområde: Bruk, Vedlikehold, Sertifisering, Bistå ved utarbeidelse av fag- og undervisningsplaner
 • Utarbeide standarder/standardisering for sitt fagfelt/produktområde
 • ENØK tiltak
 • Produktspesifikke utleievilkår

 

Faggruppene er sammensatt av produktspesialister fra medlemsbedriftene. Følgende faggrupper er for tiden aktive:

 • Personløftere
 • Brakker og moduler
 • Vare og tørk
 • Miljø og klima
 • Laste og losse

 

Flere områder vil bli tilført under arbeidets gang og etter ønsker fra medlemsbedriftene.

 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt: