Faggrupper

Det er et ønske fra mange av medlemmene at NU koordinerer faggrupper som skal virke for å fremme og utvikle fagfelt/produktområder relatert til utleievirksomhet. Faggruppene skal være høringsinstans for sine fagfelt/produktområder, utarbeide retningslinjer/anbefalinger relatert til HMS/ytre miljø, overvåke krav i lover og forskrifter, anbefale krav til opplæring/kompetanse og utarbeide standarder. Faggruppene avholder møter 4-5 ganger pr. år, eller etter behov.

Faggruppenes mandat:

Mandat for faggruppene:

 • Rapportere til styret i NU
 • Høringsinstans for sitt fagfelt/produktområde
 • Utarbeide retningslinjer/anbefalinger relatert til HMS/ytre miljø for fagfelt/produktområde
 • Overvåke krav i lover og forskrifter for fagfelt/produktområde
 • Anbefale krav til opplæring/kompetanse for fagfelt/produktområde: Bruk, Vedlikehold, Sertifisering, Bistå ved utarbeidelse av fag- og undervisningsplaner
 • Utarbeide standarder/standardisering for sitt fagfelt/produktområde
 • ENØK tiltak
 • Produktspesifikke utleievilkår

 

Faggruppene er sammensatt av produktspesialister fra medlemsbedriftene. Følgende faggrupper er for tiden aktive:

 • Personløftere
 • Brakker og moduler
 • Vare og tørk
 • Miljø og klima
 • Laste og losse

 

Flere områder vil bli tilført under arbeidets gang og etter ønsker fra medlemsbedriftene.

 

varmen.PNG Varme og tørk
unload.PNG Laste og losse
Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt: