Fall i salget av anleggsmaskiner - dramatisk for nullutslippsmaskiner

Fall i salget av anleggsmaskiner - dramatisk for nullutslippsmaskiner

Utviklingen i nysalget av nullutslippsmaskiner fortsetter nedover. For gravemaskiner var det en tilbakegang i 3. kvartal på 14,3 prosent og hittil i 2023 er fallet på 27 prosent, ifølge MGF. Foto: MGF

Salget av anleggsmaskiner gikk ned med 10,6 prosent i tredje kvartal sammenlignet med 2022. Salget av nullutslipps gravemaskiner har så langt i år en nedgang på 27,1 prosent.

Les artikkelen på bygg.no