Toppene varsler tøffe tider for byggenæringen

Toppene varsler tøffe tider for byggenæringen

Administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

Prisnivået stiger samtidig som næringen opplever mangel på så godt som alle innsatsfaktorer. Flere frykter bråstopp og permitteringer.

Les artikkelen på bygg.no