Først i Skandinavia med el-lift i tunnel

Fra venstre salgssjef for Rentas samferdselsavdeling, Ole Heie, prosjektansvarlig Espen Wie i Renta og salgsansvarlig i Scanlift Maskin, Owe Hegre. (Foto: Børre Helgerud).

Pressemelding fra Renta og Scanlift Maskin! Som første utleieselskap i Skandinavia, kan Renta nå tilby den første elektriske bomliften til bruk i tunnel.

Kundene er utålmodige og vil ha flere. De kommer, men
leverandør Scanlift Maskin opplever at fabrikkene ikke greier å produsere el-liftene
raskt nok.

Strøm overtar nå som energikilde også ved arbeid i tunneler. De første eldrevne bomliftene
er i bruk i Sveits. Nå kommer de hit.
– Når Renta er den første i Skandinavia som kan tilby eldrevne bomlifter til
tunnelarbeid, viser det at vi mener alvor når vi snakker om bærekraft og miljø, sier
salgssjef for samferdsel i Renta, Ole Heie.
Renta er opptatt av å tilby bransjen de beste teknologiske og digitale løsningene og har
en tydelig grønn profil. Nå leverer selskapet den første eldrevne tunnelliften, riktignok
en hybrid. Av sikkerhetsmessige grunner har den fremdeles dieseltank.

– Det er W. Giertsen Tunnel som har sikret seg den første eldrevne bomliften for tunnel.
Den går rett til tunnelarbeid i Stockholm. De neste skal i arbeid i tunneler i Norge, sier
Heie. Han opplyser at Renta får åtte eldrevne tunnellifter i år og ytterligere 22 neste år.
På ti av dem er dieseltanken tatt bort.
Den første el-drevne liften ble presentert på Gardermoen denne uka. Stedet var ikke
tilfeldig valgt. Renta ser nemlig for seg å utvikle en egen hub for tunnelmaskiner på
Gardermoen.

Det er Scanlift Maskin som leverer Airo-liftene. –Vi ønsker å levere enda flere eldrevne
tunnel-lifter, men produsentene greier for øyeblikket ikke å levere i takt med
etterspørselen. Det er et sunnhetstegn at bransjen «står i kø» for å få mer miljøvennlige
maskiner, sier salgsansvarlig for liftene i Scanlift Maskin, Owe Hegre.

Renta har 20 anlegg i Norge med sterke posisjoner på Vestlandet og i Nord-Norge. Med
oppkjøpet av Utleiesenteret tidligere i år, styrket Renta posisjonen på Østlandet.

Scanlift Maskins landsdekkende nettverk har import, salg, reservedeler, utleie og service
av trucker og tilbyr alle typer lifter til det norske markedet.

BILDE: Fargen er ikke tilfeldig valgt når Renta som første utleieselskap i Skandinavia tilbyr
eldrevne tunnelbomlifter. I de mørke tunnelene skal liften skinne. 

Kontakt:
Renta v/avdeling samferdsel, 480 33 600, samferdsel@renta.no
Scanlift Maskin v/salgsansvarlig Owe Hegre, 913 43 902, ojh@scanliftmaskin.no