Norsk Utleieforening

Innhold

Fossil oljefyr på byggeplasser blir forbudt fra 2022

Fossil oljefyr på byggeplasser blir forbudt fra 2022

Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet

Forbudet mot å fyre med fossil olje til byggvarme bidrar til å redusere utslipp av klimagasser fra byggsektoren.

Les artikkelen her; miljodirektoratet.no