Norsk Utleieforening

Innhold

Utleiekonferansen 2021 - avlyses!

Av hensyn til koronasituasjonen og usikkerheten rundt smitteutviklingen og de restriksjoner myndighetene iverksetter, har styret i Norsk Utleieforening besluttet at den planlagte Utleiekonferansen i februar 2021 avlyses.

Vi sikter mot neste utleiekonferanse i februar 2022.