Norsk Utleieforening

Innhold

Utleiekonferansen 2021 - avlyses!

Av hensyn til koronasituasjonen og usikkerheten rundt smitteutviklingen og de restriksjoner myndighetene iverksetter, har styret i Norsk Utleieforening besluttet at den planlagte Utleiekonferansen i februar 2021 avlyses. Alternativt arbeides det med muligheten for å gjennomføre digitale møteplasser med temaer av felles interesse for utleiebransjen.