Anbefalinger om smittevern på byggeplass

Dette er BNLs anvisninger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern.