Norsk Utleieforening

Innhold

Cramo-rapport: Innovasjon skaper store verdier i bygg og anlegg

Hver fjerde virksomhet i bygg- og anleggsnæringen rapporterer om at innovasjon har skapt verdi i form av reduserte kostnader og økte inntekter. Enda flere rapporterer om mer effektive arbeidsprosesser og økt kvalitet i leveranser som følge av innovasjon.

Les mere på bygg.no