Du er her: 

Hva koster det å være medlem ?

Medlemskapet er gjensidig med medlemskap i NHO.

Avgift til NHO, finner du her http://www.nho.no/blimedlem/ - medlemskap.

Innmelding kan gjøres elektronisk via følgende link; http://www.nho.no/innmelding/, eller ved å returnere vedlagte skjema for innmelding.

I tillegg kommer kontingent til NU (inkludert BNL). Kontingenten til NU (inkl. BNL) består av en fast kontingent på kr. 10.000,- og en variabel serviceavgift/kontingent som beregnes av den totale omsetningen. Maksimumssats for variabel serviceavgift/kontingent er kr. 220.000,- / Minimumssats for variabel serviceavgift/kontingent er kr. 5.000,-
 For konserntilknyttede bedrifter, med eierandel større enn 50%, betales en fastavgift for konsernet.

Ved innmeldelse betales en engangs innmeldelsesavgift på kr. 1.000,-.

Innmelding i 2. halvår gis en reduksjon på 50%.

Det er foreningens styre som godkjenner søknad om medlemskap.
 

Aktiviteter