Du er her: 

Hvorfor medlemskap?

Medlemskap til gjensidig nytte – for større slagkraft!

BNL og NUs hovedoppgaver

Bransjens interesseorganisasjon

 • Tilby møteplasser
 • Arbeidsgiverservice
 • Leverandøravtaler

Aktiviteter:

 • Hjemmeside
 • Standard leievilkår
 • Forsikringsavtale driftsmidler
 • Sikkerhetsveiledninger
 • Fag-/arbeidsgrupper
 • Komitéarbeid i ERA-regi
 • Arbeidstilsynets Fagforum
 • UTLEIEKONFERANSEN

Leverandøravtaler:

 • Forsikringer (yrkesskade, bedrift, person, pensjon)
 • Bil (drivstoff, biler, leasing, leiebil, dekk og kjørebok, parkering)
 • Overvåking og sporingssystemer
 • Telefoni (mobil, fast, IP, bredbånd)
 • Kredittopplysninger og inkasso
 • Data (utstyr, forbruksmateriell, sikkerhet og websider)
 • Arbeidstøy


NHOs hovedoppgaver

 • Forhandler
 • Talerør med gjennomslagskraft
 • Kilde for spisskompetanse
 • Gi støtte til bransjenes arbeid

NHO har spisskompetanse til nytte for bransjene – matcher departementene

 • Samfunnsøkonomisk analyse
 • Arbeidsmarkedsstatistikk
 • Utdanning, rekruttering
 • Pensjon
 • Arbeidsrett og næringsjus
 • Skatt
 • Arbeidsliv
 • Internasjonale forhold

Offentlige anskaffelser og konkurranserett - NHO kan bistå medlemmene:
 

 • Råd og veiledning
 • Ekspert på regelverket for offentlige anskaffelser
 • Ekspert i konkurranserett
 • Lager praktiske konkurransemaler
 • Samarbeider med FAD og KS
 • Arbeider målrettet internasjonalt (BE, Europakomm.)
 • Utarbeider informasjonsmateriell
 • Holder foredrag
   

NHO Tjenestepensjon - Hva innebærer avtalen?
 

 • En rimelig, enkel og trygg løsning for NHOs medlemsbedrifter
 • Konkurransedyktige vilkår og overvåking av markedet
 • En kostnadseffektiv tjenestepensjon som er enkel å administrere
 • Forvaltningen av pensjonskapitalen som balanserer kravene til avkastning og risiko
 • Råd og veiledning i pensjonsspørsmål
 • At vilkårene i avtalen overholdes
 • Oversiktlige administrative rutiner
 • Effektiv kundebetjening


 

Aktiviteter