Du er her: 

Utleiekonferansen 2015 - Vi løfter bransjen!

Publisert: 02.02.15

Utleiekonferansen er den store og viktige møteplassen for utleiebransjen, samt en rekke andre interessegrupper. Over 200 deltakere og 36 utstillere var samlet på Utleiekonferansen 28 - 29. januar 2015. Vi ser tilbake på en vellykket konferanse med et variert og høyst aktuelt program.

Prisen for beste utstiller ble tildelt Grove Knutsen AS, en la vekt på sterk fagkunnskap, illustrende og viser produktene på en god måte.


Under Utleiegallaen ble det delt ut to priser – prisen for Beste utstiller og Utleieprisen 2015.

Utleieprisen 2015 ble tildelt Dagfinn Wasbø fra Naboen Utleie og Martin Tveter fra UCO.

Program

Deltakerliste

Foredrag - dag 1:
Byggenæringen og markedet - Sjeføkonom Kjell Senneset, Prognosesentret
Utleiebransjen, oppdaterte tall og fakta - Økonomisjef Odd Arne Gansmo, UCO
Kriminalitet vs. seriøsitet - Nestleder Vigleik Antun, Kripos   
Enkelt å være seriøs - Adm.dir. Jon Sandnes, BNL
Sikkert arbeid med innleid utstyr - Leder SHA Jon Olav Ødegård, Jernbaneverket
Grønne bygg - Styreleder Øivind Christoffersen, Omsorgsbygg KF
De grønne byggeprosesser - Direktør innkjøp Jon Anders Nordahl, NCC
Kundens krav og forventninger til utleiebransjen - HMS-sjef Hilde Waage, Kruse Smith

Foredrag - dag 2:
Sikkerhetsveiledninger vårt nye verktøy - Bransjedirektør Yngve Torkildsen med flere...
Kampen mot kriminalitet - Fagansvarlig Sporingssystemer Peter Talseth, Guard Systems
Seriøsitet, sikkerhet og kompetansekrav - Produkt- og kursansvarlig  Oddbjørn Granlund, Lexow
Den grønne bølgen, miljøutfordringene - Business Director David Alström, Volvo

Vel møtt i 2016 - neste års utleiekonferanse er berammet til 10 - 11.02.2016.

Kalender

Ingen aktiviteter